Personal na patotoo

Ang mga patotoo ng direktang saksi sa hindi pangkaraniwang mga pangyayari o pinagkakatiwalaang mga tao mula sa hanay ng mga astronaut, cosmonauts, siyentipiko, military, government administrasyon. Tunay na mga dokumento mula sa mga archive ng pamahalaan.