společnost

Lahat ng bagay na nakakaapekto sa ating lipunan at kung paano natin ito nakikita.