Nakakaunawaang pansin

Ang malay na pansin ay lumilikha ng mga nakakamalay na pagkakataon.