Ang Tagapayo ni Pangulong Obama ay nagsasalita tungkol sa pagsisiwalat ng ebidensya sa ET

5960x 22. 06. 2017 1 Reader

Ang Tagapayo ni Pangulong Obama at Pangulo ng Kawanihan ng John Clinton na si John Podesta ay nagrerepaso na hindi niya maayos ang opisyal na pagpapalabas ng impormasyon ng UFO (John Podesta Obama's Advisor: America ay nasa madilim pa rin tungkol sa ET).

Dr. Sa unang pagkakataon, kinumpirma ni Steven Greer na ito ay si John Podesta, na nagbigay ng malawak na UFO briefing pagkaraan ng pagkapangulo ni Pangulong Obama sa 2009.

Dr. Sinabi ni Greer: "Ang isang abugado na nakikipagtulungan kay Mr. Podesta ay humiling sa amin para sa isang briefing. Nakukuha namin ang isang malawak na hanay ng impormasyon para kay Ginoong Podest upang makilala ang bagong inihalal na Pangulong Obama. Ang gawaing ito ay nai-back sa pamamagitan ng isang senior opisyal ng CIA na pabor sa Proyekto sa Pagsisiwalat. Isang pagtatagubilin ng dating Direktor ng CIA, si Leon Panetta, ay dinala rin. ... Ito ay isang pampatibay-loob para sa amin na si Ginoong Podesta ay isang pare-pareho na tagataguyod ng declassification. Patuloy naming i-advocate ang pagsisiwalat ng labag sa batas na uri ng impormasyon at teknolohiya na nauugnay sa mga UFO. "Inilathala ni Ginoong Podesta ang kanyang suporta para sa Proyekto sa Pagbubunyag isang taon pagkatapos ng makasaysayang Proyekto sa Pagsisiwalat para sa National Press Club sa 2001, Greer.

Katulad na mga artikulo

Mag-iwan ng Sagot