Majestic 12

Para sa pangangasiwa ng Pangulo ng Estados Unidos Pangulo Harry S. Trumana ito ay sa kanyang utos sa 1947 itinatag ng isang sobrang lihim na organisasyon na kilala bilang Majestic 12 o MJ12. Ang kanyang pangunahing agenda ay pagmamasid UFOPagpuksa katibayan ng pagkakaroon nito sa publiko at pagkuha ng alien materyal para sa reverse engineering sa military-complex.