Indian history

Ang kasaysayan ng India, hindi katulad ng Western, ay hindi minarkahan ng pulitikal na pang-censorship ng Kristiyano. Kaya nga mababasa natin ang tungkol sa mga pangyayari na ilang libong taong gulang. Maaari din nating malaman ang tungkol sa pakikipag-ugnayan ng tinatawag na mundo ng Kanluran sa mundo ng Indian - kung saan maraming tao ang lumakad matalino matuto.