Indian history

Ang kasaysayan ng India, hindi katulad ng kasaysayan sa Kanluran, ay hindi minarkahan ng Christian censorship ng politika. Samakatuwid, mababasa natin ang tungkol sa mga kaganapan na sampu-sampung libo na ang edad. Maaari din nating malaman ang pakikipag-ugnayan ng tinaguriang mundo ng kanluranin sa mundo ng India - kung saan nagpunta ang marami matalino matuto.