Maling pag-atake ng bandila

Operasyon sa ilalim ng pekeng bandila o pekeng bandila (Ingles maling pag-andar ng bandila o false flag), sa huli pagpapatakbo ng bandila ng dayuhang ay isang tagong operasyon na isinagawa ng isang gobyerno, korporasyon, o iba pang samahan na idinisenyo upang lumitaw na gumanap ng ibang tao. Ang pangalan ay nagmula sa konsepto ng militar lumilipad na maling kulay, ibig sabihin, ang operasyon na ginagawa sa iba pang mga (pambansang) kulay kaysa sa mga may pambansang bandila. Sa kabilang banda, ang mga operasyon sa ilalim ng pekeng bandila ay hindi nakakulong sa paghaharap sa militar at maaaring maganap sa sibilyan at panahon ng kapayapaan, hal. Sa mga operasyong paniktik. [Pinagmulan: Wiki]