Nawala ang Memory ng Tao

Ang lipunan ng tao ay naghihirap mula sa pagkawala ng memorya ng sinaunang kasaysayan nito. Sa pamamagitan ng pamamahala ng kapalaran kami ay nahiwalay mula sa aming mga ugat at iniharap sa amin ang isang kathang-isip na bersyon ng aming nakaraan.

Ang mga hindi nakakaalam ng kanilang nakaraan ay nagpapahirap sa paglikha ng kanilang kasalukuyang sandali at sa kanilang hinaharap. Wala siyang matibay na ugnayan sa kanyang mga ninuno. Walang paraan upang matuto.

Kailangan nating matuto upang tumingin sa nakaraan o sa wakas ay matututo kung paano mas mahusay na maunawaan ang ating mga sinaunang ninuno na nagbigay sa amin ng iba't ibang mga mensahe sa paglipas ng panahon.

Nasa sa atin kung paano natin makukuha ang impormasyong ito. Gaano tayo kahanda na aminin na hindi tayo natatangi at perpekto tulad ng mga nauna rito…