Pangkalahatang Mga Tuntunin sa Negosyo

I. Mga probisyon sa panimula

I.1 Ang mga kundisyong ito sa negosyo ay tumutukoy sa kontrata sa pagbili sa kahulugan ng § 2079 et seq. Ang Batas Blg. 89/2012 Coll., Ang Kodigo Sibil, na binago (pagkatapos nito ang Kodigo Sibil o NOZ), na ang paksa ay ang pagbili ng mga bayad na serbisyong inilaan at mga kalakal sa e-shop sa website na ito (pagkatapos nito ang paksa ng pagbili), kung saan partido, operator bilang nagbebenta at pag-order bilang mga mamimili, tapusin sa pamamagitan ng mga website www.suenee.cz pagpuno at pagpapadala ng isang order.

I.2 Ang mga tuntunin at kundisyon na ito ay higit na tumutukoy at tumutukoy sa mga karapatan at obligasyon ng mga mamimili at nagbebenta, kung alin sila operator ng mga website na ito.

Sa mga bagay na hindi sakop ng Kasunduan sa Pagbili, talata 1 at ang mga Tuntunin at Kundisyon ng Negosyo ay namamahala sa kaugnayan na ito sa ilalim ng Batas ng Sibil at mga batas sa proteksyon ng consumer.

I.3 Sa kaso ng mga binayarang artikulo at pagsasalin, wasto itoAng object ng pagbili ay ang produkto ng mga karapatan sa intelektwal na ari-arian at samakatuwid ipinagbabawal anuman sa pamamahagi nito o probisyon sa mga ikatlong partido nang walang pahintulot. Sa pamamagitan ng concluding ang kontrata sa pagbili ng bumibili ay tumatanggap na ang anumang paggamit ng impormasyon sa tulad ng isang paksa ng pagbili at pagtatagumpay o pagkabigo na nagreresulta mula sa mga lamang sa mga kamay ng mga mamimili at ang may-akda ay hindi tumatanggap ng anumang responsibilidad. Sa ganitong paksa ng pagbili, makakahanap ang mga mamimili ng impormasyon tungkol sa mga produkto o serbisyo ng third-party. Ang impormasyong ito ay isang rekomendasyon lamang at opinyon sa paksa.

II. Objednávka

II.1 Ipinapahayag ng mamimili na natuto siya tungkol sa lahat ng impormasyon tungkol sa order sa address www.suenee.cz. Ang mamimili ay nag-uutos ng paksa ng pagbili sa pamamagitan ng pagpuno sa form ng electronic order sa pamamagitan ng website ./order o sa ilalim ng napiling mga artikulo sa web. Ang mamimili ay obligadong suriin ang order bago ipadala ito at posibleng itama ito. Ang ipinadalang order ay legal na nagbubuklod at ang mamimili at nagbebenta ay may karapatan at obligasyon sa isa't isa, ibig sabihin, ang nagbebenta ay nangangako na ibigay sa mamimili ang object ng pagbili at ang mamimili ay nangangako na bayaran ang presyo ng pagbili. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng order, kinumpirma ng mamimili na nabasa na niya ang mga kundisyon ng negosyo para sa pagbili sa website Pangkalahatang Mga Tuntunin sa Negosyo, at sumasang-ayon siya sa kanila. Ang mga Tuntunin at Kundisyon ay isang mahalagang bahagi ng Kasunduan sa Pagbili, na isinara sa pamamagitan ng pagpuno at pagpapadala ng order.

III. Halaga ng pagbili, dokumento ng buwis

III.1 Sa recapitulasyon ng order at sa web address ./order makikita mo ang pangwakas na presyo ng mga kalakal o serbisyong ibinigay. Ang nagbebenta ay hindi isang nagbabayad ng VAT, ibig sabihin. na ang presyo ay kaya final.

III.2 Invoice: Upang maisagawa ang mga pagbabayad na ginawa sa ilalim ng kontrata ng pagbili, ang nagbebenta ay dapat mag-isyu ng isang invoice sa bumibili bilang isang patunay ng pagbili ng mga kalakal. Ang pagbabayad ay suportado ng mga pagpapatakbo ng bangko.

IV. Pamamaraan at paraan ng pagbabayad

IV. 1 Pamamaraan ng pagbabayad: Ang mga pamamaraan sa pagbabayad ay naka-link sa gateway pagbabayad ng kumpanya GOPAY sro, na nagbibigay ng secure na payment card acceptance at online na bank transfer technology. Ipasok mo ang iyong credit card, credit card, at password para sa electronic banking gamit ang isang secure at pinagkakatiwalaang channel GOPAY sro Ang pagsososyo lamang ay responsable para sa operasyon ng gateway sa pagbabayad GOPAY sro

IV. Mga pagpipilian sa pagbabayad 2:

  1. Sa pamamagitan ng bank transfer sa account ng korona ng nagbebenta.
  2. Kard ng pagbabayad sa online: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

IV.3 Form ng pagbabayad: Ang posibleng pagbabayad ay isang beses lamang, hindi posible ang pagbabayad sa mga pag-install.

V. Bumalik mula sa Kontrata - Pamamaraan ng Reklamo

V.1a Za ibinigay na mga serbisyo  tinitiyak ng nagbebenta ang isang garantiya ng kasiyahan at garantiya ng pagbabalik ng pera sa loob ng 14 na araw. Sa loob ng panahong ito, mayroon kang karapatang mag-withdraw mula sa kasunduang ito nang walang anumang dahilan, ang panahon ng withdrawal ay nagsisimula sa araw pagkatapos ng paghahatid ng item ng pagbili.

V.1b Ginagarantiyahan ng nagbebenta ang mga inaalok na kalakal na may garantiya alinsunod sa batas. Sa oras 14 na araw may karapatan kang mag-withdraw mula sa kontratang ito nang walang anumang dahilan, ang panahon ng pag-withdraw ay nagsisimula na patakbuhin ang araw pagkatapos ng paghahatid ng item ng pagbili sa orihinal nitong packaging, kabilang ang lahat ng mga accessory.

V.2 Para sa layunin na gamitin ang karapatan ng pag-withdraw, dapat mong ipagbigay-alam sa nagbebenta sa iyong pag-withdraw ng kasunduang ito sa pamamagitan ng unilateral legal na pagkilos (halimbawa, sa pamamagitan ng sulat na ipinadala sa pamamagitan ng iyong postal service provider, sa pamamagitan ng fax o e-mail). Maaari mong gamitin ang nakapaloob na template para sa pag-withdraw, ngunit hindi ito ang iyong responsibilidad.

V.3 Upang sumunod sa panahon ng pag-withdraw, ito ay sapat na upang ipadala ang withdrawal bago ang pag-expire ng may-katuturang panahon.

V.4 Mga resulta ng pag-withdraw

 1. Kung lumabas ka mula sa kontrata na ito, kami ay bumalik nang labis-labis pagkaantala, sa loob 14 araw mula sa araw kapag kami natanto iyong notice of withdrawal, ang lahat ng mga pagbabayad na natanggap namin mula sa iyo, kabilang ang mga gastos ng paghahatid (maliban para sa mga karagdagang gastos na natamo bilang isang resulta ng sa iyo ng napiling paraan ng paghahatid, na iba sa pinakamabisang paraan ng paghahatid ng pamantayan na inalok sa amin). Para sa mga refund, gagamitin namin ang parehong paraan ng pagbabayad na ginamit mo upang simulan ang paunang transaksyon, maliban kung tahasang tinukoy mo kung hindi man. Sa anumang kaso, hindi ka makakakuha ng anumang mga karagdagang gastos. Ire-refund namin ang kabayaran lamang kapag natanggap ang ibinalik na mga kalakal o katibayan na iyong naibalik ang mga kalakal, alinman ang mauna.
 2. Dadalhin mo ang mga direktang gastos na nauugnay sa pagbabalik ng mga kalakal. Ikaw ay may pananagutan lamang para sa pagkawala ng halaga ng mga kalakal bilang isang resulta ng paghawak ng mga kalakal na ito sa isang paraan maliban sa kinakailangan upang maunawaan ang kalikasan at katangian ng mga kalakal, kabilang ang kanilang pag-andar.

V.5 Form para sa withdrawal (punan ang form na ito at ipadala ito pabalik lamang kung gusto mong umalis mula sa kontrata)

 1. Abiso ng pag-withdraw
 2. Ang tatanggap (ang pangalan at apelyido, address at e-mail address ay ipapasok ng mamimili dito):
 3. Ipinahayag ko na (*) na ako ay inilabas / bawiin (*) mula sa Kasunduan sa Pagbili para sa Mga Kalakal (*)
 4. Petsa ng pagkakasunod-sunod (*) / petsa ng resibo (*)
 5. Pangalan at apelyido ng consumer / consumer
 6. Address ng consumer / consumer
 7. Lagda ng consumer / consumer (kung ang form na ito ay ipinadala sa papel)
 8. Petsa (*) Tanggalin kung naaangkop o punan ang data.

V.6 Maaaring magawa ang withdrawal sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng e-mail operator, sa sulat sa address ng nagbebenta na nakalista sa mga pahinang ito opereytor, palaging may isang pahayag na ang bumibili ay umalis mula sa kontrata at may isang kopya ng invoice - dokumento sa buwis. Ang mamimili ay padadalhan ng isang credit note na may halagang naaayon sa presyo ng pagbili ng produktong binili online. Ang halaga ay mare-refund nang hindi lalampas sa 30 araw mula sa maipapakita na paghahatid ng e-mail na may pag-atras mula sa kontrata.

VI. Responsibilidad

VI.1 Responsibilidad para sa Nilalaman ng Web: Maaaring i-update ang mga website nang walang paunang abiso.

VII. Proteksyon ng data

Pahayag ng VII.1 Tagabenta: Ang nagbebenta ay nangangako na ganap na igalang ang pagiging kompidensiyal ng personal at corporate data ng mamimili, na nakasisiguro laban sa hindi awtorisadong pag-access at protektado laban sa maling paggamit. Ang impormasyong inilagay mo sa application ay kinakailangan upang makilala ang mamimili. Ginagamit ang mga ito upang maisakatuparan ang buong transaksyon, kabilang ang mga kinakailangang operasyon sa accounting, pagbibigay ng mga dokumento sa buwis, pagkilala sa mga pagbabayad na hindi cash at para sa komunikasyon sa mamimili.

VII.2 Ang detalyadong personal na data at data ng pagbili ng mamimili ay nakaimbak sa isang mahigpit na secure na anti-abuse database at hindi ibinibigay sa mga third party.

VII.3 Sa kahilingan, ipapaalam namin sa iyo sa pamamagitan ng sulat kung alam namin kung anong personal na impormasyon ang mayroon kami tungkol sa iyo. Kung ang hindi tamang impormasyon ay naitala sa kabila ng aming mga pagsisikap upang matiyak ang kawastuhan at pagiging maagap, ayusin namin ito kapag hiniling.

VII.4 Tingnan

 1. Nais naming gamitin ang iyong impormasyon upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa aming mga produkto at serbisyo, o upang malaman kung ano ang iyong iniisip tungkol sa mga ito. Ang paglahok sa naturang mga kaganapan ay, siyempre, kusang-loob. Kung hindi ka sumasang-ayon sa kanila, maaari mong sabihin sa amin sa anumang oras upang i-block ang data nang naaayon.

VII.5 Ang buong salita ng Patakaran sa Pagkapribado ay matatagpuan sa pahina Patakarang Pangpribado

VIII. Final Provisions

VIII.1 Pagpapahiwatig ng pagkakaroon, paraan at kondisyon ng paghawak ng mga mamimili sa labas ng korte kabilang ang kung ang isang reklamo ay maaaring i-address sa isang superbisor o isang superbisor ng estado

 1. Pag-areglo sa labas ng korte ng mga hindi pagkakaunawaan, sa partikular sa pamamagitan ng pamamagitan o pagpapagitna; Ang resolusyon sa pagtatalo sa paraang ito ay batay sa kusang-loob na pakikilahok ng parehong partido, pagiging walang kinikilingan at walang kinikilingan sa paglilitis.
 2. Ang pangangasiwa at control body ng pamamahala ng estado ay ang Czech Trade Inspection Authority. Kinokontrol at pinangangasiwaan ng Czech Trade Inspection Authority ang mga ligal at natural na tao na nagbebenta o nagbibigay ng mga produkto at kalakal sa panloob na merkado, na nagbibigay ng mga serbisyo o nagsasagawa ng iba pang katulad na mga aktibidad sa panloob na merkado, na nagbibigay ng credit ng consumer o operating marketplaces, maliban kung pinangangasiwaan ng mga espesyal na ligal na regulasyon tanggapan ng administratibo (ang mas detalyadong impormasyon ay ibinibigay sa Batas Blg. 64/1986 Coll., sa Awtoridad ng Inspeksyon ng Trade ng Czech).

VIII.2 Kahusayan

 1. Ang mga tuntunin at kundisyon ay magkakabisa sa araw na ito 20.02.2017. Ang impormasyon ay nakikipanayam sa pamamagitan ng mga website www.suenee.cz o iba pang mga channel ng impormasyon, karaniwang sa pamamagitan ng e-mail. May karapatan ang nagbebenta na baguhin ang mga tuntunin at kundisyon na ito. Ang bawat bagong bersyon ng mga tuntunin at kundisyon ay magagamit sa website www.suenee.cz at minarkahan ng may bisa na petsa. Ang lahat ng mga order ay laging pinamamahalaan ng kasalukuyang bersyon ng mga tuntunin at kundisyon.