Hollow Earth

Exopolitic na mga mensahe na may kaugnayan sa tao'y inhabiting aming karaniwang planeta Earth sa ilalim ng ibabaw nito. Ulat ng mga sinaunang underground complexes.