Exopolitika

Dapat nating maging interesado hindi lamang sa kung ano ang nangyayari sa ating mga kapitbahay kundi pati na rin ang nangyayari sa ating mga ulo.