Ipinagbabawal na arkeolohiya

Ang mga arkeolohikal na pagtuklas na hindi angkop sa balangkas ng textbook ng interpretasyon ng ating kasaysayan.