Underwater

Ang mga pambihirang bagay ay nangyayari sa ating planeta. Kadalasan hindi natin alam kung ano ang nagtatago ng malawak na lugar ng tubig. Ito ay hindi lamang mga karagatan at mga dagat, ngunit malaki at malalim na lawa. Maraming nagmumungkahi na may katibayan ng mga sinaunang sibilisasyon, o mayroon sila, o mayroon pa, iba pang matalinong mga nilalang.